สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1,927,679.10154,023.0092.0 %ผ่าน6,205.12414.3093.3 %ผ่าน
รวม 1,927,679 154,023 92.01 % ผ่าน 6,205 414 93.32 % ผ่าน