สรุปผลประเมิน กรมการจัดหางาน เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการจัดหางาน376,712.22230,849.9138.7 %ผ่าน7,899.783,090.5960.9 %ผ่าน
รวม 376,712 230,850 38.72 % ผ่าน 7,900 3,091 60.88 % ผ่าน