สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน253,212.7283,259.0067.1 %ผ่าน6,236.39236.0096.2 %ผ่าน
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ6,925.264,724.6831.8 %ผ่าน1,266.02165.4086.9 %ผ่าน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร27,773.505,004.0082.0 %ผ่าน1,896.7976.0096.0 %ผ่าน
รวม 287,911 92,988 67.70 % ผ่าน 9,399 477 94.92 % ผ่าน