สรุปผลประเมิน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน115,508.7998,000.0015.2 %ไม่ผ่าน6,449.002,356.1263.5 %ผ่าน
รวม 115,509 98,000 15.16 % ไม่ผ่าน 6,449 2,356 63.47 % ผ่าน