สรุปผลประเมิน สำนักงานประกันสังคม(สปส.) เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)847,792.19392,642.0053.7 %ผ่าน18,211.523,554.1680.5 %ผ่าน
รวม 847,792 392,642 53.69 % ผ่าน 18,212 3,554 80.48 % ผ่าน