สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม352,426.47236,095.0033.0 %ผ่าน6,655.365,221.5221.5 %ผ่าน
รวม 352,426 236,095 33.01 % ผ่าน 6,655 5,222 21.54 % ผ่าน