สรุปผลประเมิน กรมการศาสนา เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการศาสนา 81,071.8826,720.0067.0 %ผ่าน5,029.501,254.0075.1 %ผ่าน
รวม 81,072 26,720 67.04 % ผ่าน 5,030 1,254 75.07 % ผ่าน