สรุปผลประเมิน กรมศิลปากร เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมศิลปากร 109,609.47108,567.001.0 %ไม่ผ่าน5,029.501,247.7075.2 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน8,115.892,987.8063.2 %ผ่าน494.6280.7583.7 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส4,965.49165.0096.7 %ผ่าน118.540.9599.2 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก11,587.5616,409.00-41.6 %ไม่ผ่าน487.44162.0066.8 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร8,362.404,252.0149.2 %ผ่าน952.3025.8397.3 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น12,602.454,170.2666.9 %ผ่าน409.3828.5093.0 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม12,205.35820.9193.3 %ผ่าน446.8854.1387.9 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา17,063.0715,843.277.1 %ไม่ผ่าน501.13132.0973.6 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี8,096.181,201.6985.2 %ผ่าน294.14111.2062.2 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร9,090.953,744.0058.8 %ผ่าน569.2937.5593.4 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่12,827.789,761.0023.9 %ผ่าน2,259.2459.3297.4 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา6,899.93748.0089.2 %ผ่าน1,146.450.9599.9 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง11,793.677,127.7039.6 %ผ่าน462.17107.2676.8 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช11,443.146,792.0040.6 %ผ่าน892.4726.8597.0 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน11,755.201,314.6788.8 %ผ่าน1,636.11170.6289.6 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า8,241.137,696.806.6 %ไม่ผ่าน1,265.6963.0195.0 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง15,083.7410,325.4231.5 %ผ่าน1,367.90294.5078.5 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี8,721.052,388.0072.6 %ผ่าน288.4564.2877.7 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร39,135.3692,281.00-135.8 %ไม่ผ่าน1,524.1390.0094.1 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี28,556.819,635.5066.3 %ผ่าน978.45373.1061.9 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์7,859.743,411.0056.6 %ผ่าน259.3582.8268.1 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช7,800.611,670.7678.6 %ผ่าน718.620.9599.9 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี8,857.053,884.0056.1 %ผ่าน561.4170.7887.4 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย12,616.303,807.6269.8 %ผ่าน620.68171.0072.4 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์4,978.59513.0089.7 %ผ่าน92.710.9599.0 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด8,790.734,548.0048.3 %ผ่าน1,974.6737.4998.1 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี9,949.653,239.0067.4 %ผ่าน408.0458.5085.7 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง11,477.159,103.0020.7 %ผ่าน2,866.9274.7697.4 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี9,439.432,654.0071.9 %ผ่าน269.469.0096.7 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา 11,316.731,782.4384.2 %ผ่าน380.1639.6289.6 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล7,185.962,821.6360.7 %ผ่าน131.1653.6359.1 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์15,855.7210,150.0036.0 %ผ่าน2,602.66117.0095.5 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี11,344.6112,624.00-11.3 %ไม่ผ่าน265.89122.5953.9 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์9,512.393,082.8667.6 %ผ่าน1,230.23208.2283.1 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย8,127.264,664.4642.6 %ผ่าน441.4526.6494.0 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป14,657.0219,015.00-29.7 %ไม่ผ่าน28,770.2585.5099.7 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี7,079.59517.0092.7 %ผ่าน270.9655.3679.6 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี8,952.862,472.4872.4 %ผ่าน477.34114.0076.1 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง11,527.989,512.2317.5 %ไม่ผ่าน700.92149.0078.7 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก9,900.713,094.8068.7 %ผ่าน856.2283.6090.2 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย สุพรรณบุรี8,478.011,001.2388.2 %ผ่าน196.8067.6265.6 %ผ่าน
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี9,186.6315,427.40-67.9 %ไม่ผ่าน537.15142.5073.5 %ผ่าน
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา6,560.244,300.0034.5 %ผ่าน455.2075.6283.4 %ผ่าน
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 216,232.998,664.00-39.0 %ไม่ผ่าน5,319.751.00100.0 %ผ่าน
หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์6,412.611,749.7172.7 %ผ่าน670.0932.3395.2 %ผ่าน
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี6,547.551,100.0083.2 %ผ่าน5,345.911.00100.0 %ผ่าน
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี5,203.162,606.0049.9 %ผ่าน575.6326.6095.4 %ผ่าน
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช14,918.2657,179.16-283.3 %ไม่ผ่าน631.03135.0078.6 %ผ่าน
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่5,204.842,257.8056.6 %ผ่าน193.8021.0189.2 %ผ่าน
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง9,414.466,053.0035.7 %ผ่าน1,217.180.9599.9 %ผ่าน
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ยะลา7,743.192,123.0072.6 %ผ่าน777.6147.6493.9 %ผ่าน
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา7,564.732,736.0063.8 %ผ่าน1,152.5226.9097.7 %ผ่าน
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา5,908.821,001.9883.0 %ผ่าน318.09177.4844.2 %ผ่าน
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี5,853.421,360.5076.8 %ผ่าน9,511.6140.1199.6 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา 2,569.211,218.0052.6 %ผ่าน56,554.8467.0599.9 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ6,412.282,000.0068.8 %ผ่าน187.980.9599.5 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ 2,017.63723.6064.1 %ผ่าน18,639.88203.5498.9 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา4,949.873,168.0036.0 %ผ่าน579.880.9599.8 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง1,891.342,881.00-52.3 %ไม่ผ่าน17,096.7153.6499.7 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม2,026.091,278.0036.9 %ผ่าน19,174.0985.5399.6 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา2,149.461,440.0033.0 %ผ่าน8,712.460.95100.0 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาติชลบุรี 5,983.681,025.1082.9 %ผ่าน347.730.9599.7 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช2,075.001,977.174.7 %ไม่ผ่าน34,547.470.95100.0 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี7,343.872,766.3162.3 %ผ่าน1,239.3661.6995.0 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี4,322.725,178.00-19.8 %ไม่ผ่าน23,414.5521.3899.9 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่3,181.606,278.12-97.3 %ไม่ผ่าน586.8526.6695.5 %ผ่าน
รวม 703,538 546,291 22.35 % ผ่าน 273,008 6,012 97.80 % ผ่าน