สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม220,812.8035,000.0084.1 %ผ่าน15,272.46492.0096.8 %ผ่าน
รวม 220,813 35,000 84.15 % ผ่าน 15,272 492 96.78 % ผ่าน