สรุปผลประเมิน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 115,008.64198.0099.8 %ผ่าน4,938.82515.8589.6 %ผ่าน
รวม 115,009 198 99.83 % ผ่าน 4,939 516 89.56 % ผ่าน