สรุปผลประเมิน กรมวิทยาศาสตร์บริการ เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ196,176.77301,027.00-53.4 %ไม่ผ่าน6,614.72498.7092.5 %ผ่าน
รวม 196,177 301,027 -53.45 % ไม่ผ่าน 6,615 499 92.46 % ผ่าน