สรุปผลประเมิน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ159,114.09155,000.002.6 %ไม่ผ่าน6,092.56457.0092.5 %ผ่าน
รวม 159,114 155,000 2.59 % ไม่ผ่าน 6,093 457 92.50 % ผ่าน