สรุปผลประเมิน สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี112,310.2584,279.0025.0 %ผ่าน5,836.181,472.0774.8 %ผ่าน
รวม 112,310 84,279 24.96 % ผ่าน 5,836 1,472 74.78 % ผ่าน