สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ194,762.30270,497.00-38.9 %ไม่ผ่าน8,643.92595.5093.1 %ผ่าน
รวม 194,762 270,497 -38.89 % ไม่ผ่าน 8,644 596 93.11 % ผ่าน