สรุปผลประเมิน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา89,102.8541,000.0054.0 %ผ่าน5,435.96293.9194.6 %ผ่าน
รวม 89,103 41,000 53.99 % ผ่าน 5,436 294 94.59 % ผ่าน