สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน246,521.64306,798.50-24.5 %ไม่ผ่าน10,860.73750.0093.1 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร13,427.679,742.0027.4 %ผ่าน1,023.87481.1853.0 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 151,792.8216,464.0068.2 %ผ่าน1,085.20703.4835.2 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2ไม่ครบ9,610.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ352.99ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 311,742 333,005 0.00 % รายงานไม่ครบ 12,970 1,935 0.00 % รายงานไม่ครบ