สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศาลาว่าการกลาโหม) เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศาลาว่าการกลาโหม)271,021.56235,160.0013.2 %ไม่ผ่าน10,175.993,328.9367.3 %ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ประชาชื่น)113,220.1274,627.0034.1 %ผ่าน6,464.646,097.475.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศรีสมาน)259,595.20401,377.00-54.6 %ไม่ผ่าน9,372.442,652.2571.7 %ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ธน.)133,822.6623,064.0082.8 %ผ่าน5,758.01345.7494.0 %ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พท.ศอพท.)94,178.1722,024.0076.6 %ผ่าน5,345.29840.6084.3 %ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พัน.รวป.สป.)122,213.6519,735.0083.9 %ผ่าน6,333.322,641.2558.3 %ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รภท.ศอพท.)98,330.668,619.0091.2 %ผ่าน5,379.68295.4794.5 %ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รวท.อท.ศอพท. นครสวรรค์)102,892.4718,666.6181.9 %ผ่าน6,059.15768.0087.3 %ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศวพท.วท.กห.)90,335.3712,916.0085.7 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศอว.ศอพท. ลพบุรี)232,858.38185,928.3020.2 %ผ่าน6,582.592,175.7566.9 %ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร อท.ศอพท.)106,603.4924,724.0076.8 %ผ่าน5,342.16681.2887.2 %ผ่าน
รวม 1,625,072 1,026,841 36.81 % ผ่าน 66,813 19,827 70.33 % ผ่าน