สรุปผลประเมิน กองบัญชาการกองทัพไทย เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กองบัญชาการกองทัพไทย 2,501,359.502,254,016.009.9 %ไม่ผ่าน41,249.1128,137.2031.8 %ผ่าน
กรมการสื่อสารทหาร478,719.50287,369.0040.0 %ผ่าน9,616.3315,352.32-59.6 %ไม่ผ่าน
กรมแผนที่ทหาร153,880.19205,427.00-33.5 %ไม่ผ่าน7,862.262,511.6068.1 %ผ่าน
กรมยุทธบริการทหาร211,650.45145,579.0031.2 %ผ่าน6,689.762,330.7565.2 %ผ่าน
ศูนย์ทุ่นระเบิดแห่งชาติ (ศทช.ศบท.)16,302.9510,000.0038.7 %ผ่าน2,691.64343.9587.2 %ผ่าน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล 117,652.1851,000.0056.7 %ผ่าน5,320.28997.5081.3 %ผ่าน
ศูนย์ประสานงานโคงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย24,031.1716,000.0033.4 %ผ่าน4,975.742,043.5058.9 %ผ่าน
ศูนย์รักษาความปลอดภัย273,956.50271,476.000.9 %ไม่ผ่าน8,747.103,824.2556.3 %ผ่าน
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ379,718.59291,273.0023.3 %ผ่าน15,604.9717,854.90-14.4 %ไม่ผ่าน
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา218,455.23897,109.81-310.7 %ไม่ผ่าน7,118.4560,285.40-746.9 %ไม่ผ่าน
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร96,096.20102,128.00-6.3 %ไม่ผ่าน3,987.271,670.0058.1 %ผ่าน
โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ322,341.06445,167.59-38.1 %ไม่ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ137,914.7357,000.0058.7 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
รวม 4,932,079 5,033,546 -2.06 % ไม่ผ่าน 113,863 135,351 -18.87 % ไม่ผ่าน