สรุปผลประเมิน กองทัพอากาศ เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กองทัพอากาศ5,884,221.003,470,537.0041.0 %ผ่าน102,139.1477,495.0024.1 %ผ่าน
กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ503,615.91783,426.13-55.6 %ไม่ผ่าน10,007.0110,492.00-4.8 %ไม่ผ่าน
กองบิน 1667,013.31329,190.0050.6 %ผ่าน9,854.277,891.8019.9 %ไม่ผ่าน
กองบิน 2366,889.09266,805.2527.3 %ผ่าน7,784.873,735.3052.0 %ผ่าน
กองบิน 21254,980.81177,693.9830.3 %ผ่าน5,584.626,075.35-8.8 %ไม่ผ่าน
กองบิน 23291,517.97203,292.6930.3 %ผ่าน6,894.126,151.0010.8 %ไม่ผ่าน
กองบิน 3114,313.3777,269.0032.4 %ผ่าน5,043.874,587.259.1 %ไม่ผ่าน
กองบิน 4454,013.41439,916.843.1 %ไม่ผ่าน13,542.1912,821.005.3 %ไม่ผ่าน
กองบิน 41255,272.09238,586.026.5 %ไม่ผ่าน6,834.704,215.6038.3 %ผ่าน
กองบิน 46263,351.3499,673.3562.2 %ผ่าน5,953.983,373.3543.3 %ผ่าน
กองบิน 5294,891.3148,876.7983.4 %ผ่าน5,331.96586.5589.0 %ผ่าน
กองบิน 56429,272.53180,965.7257.8 %ผ่าน8,975.306,269.0030.2 %ผ่าน
กองบิน 7470,862.72326,100.0030.7 %ผ่าน9,264.156,513.0029.7 %ผ่าน
โรงเรียนการบิน363,975.19329,312.849.5 %ไม่ผ่าน17,285.439,737.5043.7 %ผ่าน
รวม 10,614,190 6,971,646 34.32 % ผ่าน 214,496 159,944 25.43 % ผ่าน