สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1,013,161.20466,039.0054.0 %ผ่าน8,737.724,671.8846.5 %ผ่าน
รวม 1,013,161 466,039 54.00 % ผ่าน 8,738 4,672 46.53 % ผ่าน