สรุปผลประเมิน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ166,218.36106,189.2736.1 %ผ่าน7,374.50399.0094.6 %ผ่าน
รวม 166,218 106,189 36.11 % ผ่าน 7,375 399 94.59 % ผ่าน