สรุปผลประเมิน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์12,325,012.00929,000.0092.5 %ผ่าน8,633.741,893.5778.1 %ผ่าน
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย26,079.5918,452.0029.2 %ผ่าน12,652.11493.0596.1 %ผ่าน
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต32,730.0512,438.1762.0 %ผ่าน1,055.60456.4256.8 %ผ่าน
รวม 12,383,822 959,890 92.25 % ผ่าน 22,341 2,843 87.27 % ผ่าน