สรุปผลประเมิน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 277,724.09182,000.0034.5 %ผ่าน6,955.521,551.7177.7 %ผ่าน
รวม 277,724 182,000 34.47 % ผ่าน 6,956 1,552 77.69 % ผ่าน