สรุปผลประเมิน กรมอนามัย เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมอนามัย 173,215.16135,000.0022.1 %ผ่าน8,581.392,786.6167.5 %ผ่าน
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง64,565.7737,000.0042.7 %ผ่าน417.50486.23-16.5 %ไม่ผ่าน
รวม 237,781 172,000 27.66 % ผ่าน 8,999 3,273 63.63 % ผ่าน