สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา217,650.34170,000.0021.9 %ผ่าน9,278.643,703.4560.1 %ผ่าน
รวม 217,650 170,000 21.89 % ผ่าน 9,279 3,703 60.09 % ผ่าน