สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม174,241.5676,695.0056.0 %ผ่าน5,845.56640.9589.0 %ผ่าน
รวม 174,242 76,695 55.98 % ผ่าน 5,846 641 89.04 % ผ่าน