สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 98,242.5976,000.0022.6 %ผ่าน6,223.88414.7593.3 %ผ่าน
รวม 98,243 76,000 22.64 % ผ่าน 6,224 415 93.34 % ผ่าน