สรุปผลประเมิน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่113,934.0883,337.0026.9 %ผ่าน5,767.39504.4591.3 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 5 พิษณุโลก2,851.851,959.0031.3 %ผ่าน1,621.54451.2772.2 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 4 ภูเก็ต3,359.223,699.00-10.1 %ไม่ผ่าน887.83400.2754.9 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 6 นครราชสีมา2,902.071,420.0051.1 %ผ่าน1,651.841,029.8037.7 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 7 ราชบุรี2,971.892,070.0030.3 %ผ่าน418.53393.536.0 %ไม่ผ่าน
รวม 126,019 92,485 26.61 % ผ่าน 10,347 2,779 73.14 % ผ่าน