สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 89,820.4536,000.0059.9 %ผ่าน5,079.52196.5096.1 %ผ่าน
รวม 89,820 36,000 59.92 % ผ่าน 5,080 197 96.13 % ผ่าน