สรุปผลประเมิน สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม92,737.3143,000.0053.6 %ผ่าน5,101.4172.9098.6 %ผ่าน
รวม 92,737 43,000 53.63 % ผ่าน 5,101 73 98.57 % ผ่าน