สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน101,845.9069,000.0032.3 %ผ่าน5,623.56239.6595.7 %ผ่าน
รวม 101,846 69,000 32.25 % ผ่าน 5,624 240 95.74 % ผ่าน