สรุปผลประเมิน กรมธนารักษ์ เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมธนารักษ์135,729.56137,496.91-1.3 %ไม่ผ่าน6,652.24661.3490.1 %ผ่าน
กองกษาปณ์48,026.5633,029.0031.2 %ผ่าน14,025.05808.6994.2 %ผ่าน
กองบริหารเงินตรา8,574.896,242.0027.2 %ผ่าน2,756.49576.3279.1 %ผ่าน
กองประเมินราคาทรัพย์สิน15,297.2239,000.00-154.9 %ไม่ผ่าน7,286.96183.8397.5 %ผ่าน
กองส่งเสริมเเละพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ10,346.798,831.0014.6 %ไม่ผ่าน3,184.59414.1787.0 %ผ่าน
รวม 217,975 224,599 -3.04 % ไม่ผ่าน 33,905 2,644 92.20 % ผ่าน