สรุปผลประเมิน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ332,000.31169,848.5048.8 %ผ่าน6,677.253,058.4054.2 %ผ่าน
รวม 332,000 169,849 48.84 % ผ่าน 6,677 3,058 54.20 % ผ่าน