สรุปผลประเมิน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ187,539.0591,715.0051.1 %ผ่าน5,933.10179.0497.0 %ผ่าน
รวม 187,539 91,715 51.10 % ผ่าน 5,933 179 96.98 % ผ่าน