สรุปผลประเมิน สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา87,373.2320,000.0077.1 %ผ่าน4,763.73130.9197.3 %ผ่าน
รวม 87,373 20,000 77.11 % ผ่าน 4,764 131 97.25 % ผ่าน