สรุปผลประเมิน กรมสรรพากร เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมสรรพากร 380,688.66445,122.41-16.9 %ไม่ผ่าน11,204.662,073.8581.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรภาค 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน6,815.89397.9894.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรภาค 218,153.7014,603.0019.6 %ไม่ผ่าน4,958.72536.3089.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรภาค 341,358.7233,472.0019.1 %ไม่ผ่าน6,352.44724.6388.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 19,970.1211,199.00-12.3 %ไม่ผ่าน2,462.64134.4494.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1020,330.1327,547.00-35.5 %ไม่ผ่าน3,685.86264.0092.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1124,545.586,243.2874.6 %ผ่าน3,149.43304.0090.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1216,719.4211,498.6231.2 %ผ่าน2,986.29224.0092.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1326,385.3019,854.6024.8 %ผ่าน3,646.7296.5097.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1414,602.1612,522.4314.2 %ไม่ผ่าน3,296.66344.5089.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 14,648.396,264.6257.2 %ผ่าน3,457.06300.0091.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1611,771.638,054.0031.6 %ผ่าน2,691.71412.0084.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1711,196.39795.2692.9 %ผ่าน2,870.03228.0092.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1821,320.7517,000.0020.3 %ผ่าน3,102.31185.3094.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1917,209.4438,136.10-121.6 %ไม่ผ่าน3,782.21454.0088.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 215,097.3712,778.8715.4 %ไม่ผ่าน2,574.65171.0093.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2014,640.5520,044.00-36.9 %ไม่ผ่าน2,967.82262.0091.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2120,138.2833,650.00-67.1 %ไม่ผ่าน4,810.91570.0088.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2214,648.290.000.0 %รายงานไม่ครบ3,983.92323.9291.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2315,465.7413,507.0012.7 %ไม่ผ่าน3,311.13245.6692.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2423,553.6920,671.8112.2 %ไม่ผ่าน3,644.48421.5088.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2523,597.2118,286.0022.5 %ผ่าน3,176.45330.2989.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2617,297.336,294.1063.6 %ผ่าน4,760.23302.0093.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2724,919.6716,737.0032.8 %ผ่าน4,500.78418.0090.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2828,102.1325,000.0011.0 %ไม่ผ่าน3,891.24312.0092.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2914,632.749,318.0036.3 %ผ่าน2,539.13237.7390.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 326,087.7412,615.9251.6 %ผ่าน8,074.55288.0096.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3020,022.0616,218.0019.0 %ไม่ผ่าน3,576.67304.0091.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 424,943.3112,924.4948.2 %ผ่าน3,587.61152.0095.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 522,913.4615,746.8031.3 %ผ่าน3,852.09239.6993.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 634,057.4823,848.3930.0 %ผ่าน3,632.22226.0093.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 719,247.9715,819.0017.8 %ไม่ผ่าน3,807.52378.0090.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 826,149.1714,689.0443.8 %ผ่าน4,872.45562.7788.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 919,559.4616,000.0018.2 %ไม่ผ่าน3,796.58302.0092.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 15,840.203,726.4436.2 %ผ่าน368.7466.5082.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 27,047.134,647.0034.1 %ผ่าน352.0485.5075.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองสาน7,008.932,731.3961.0 %ผ่าน302.6029.0490.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง4,668.611,846.0060.5 %ผ่าน252.6076.0069.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดินแดง5,835.433,841.0034.2 %ผ่าน474.11114.0076.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดุสิตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน355.5767.8880.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตลิ่งชัน6,216.112,907.0053.2 %ผ่าน397.2876.0080.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 15,680.572,823.0050.3 %ผ่าน331.1357.0082.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 25,092.931,895.3662.8 %ผ่าน324.6966.5079.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกน้อย4,911.781,888.0061.6 %ผ่าน409.0847.5088.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกใหญ่6,697.942,454.0063.4 %ผ่าน465.4076.0083.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกะปิ6,814.425,845.5614.2 %ไม่ผ่าน492.6952.2589.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางขุนเทียน6,811.942,532.8462.8 %ผ่าน412.0176.0081.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเขน6,828.533,312.4451.5 %ผ่าน511.2567.8886.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคอแหลม2,282.991,528.0033.1 %ผ่าน431.2370.5983.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นทีสาขาบางแค5,628.891,300.0076.9 %ผ่าน372.31144.4061.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซื่อ7,681.588,167.44-6.3 %ไม่ผ่าน375.9738.0089.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา6,438.93941.0085.4 %ผ่าน428.130.9599.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลัด5,140.014,233.0017.6 %ไม่ผ่าน356.0038.0089.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 16,338.333,871.0038.9 %ผ่าน310.861.0099.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 26,342.216,115.003.6 %ไม่ผ่าน347.2929.8791.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 36,105.011,800.0070.5 %ผ่าน348.9959.7382.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงกุ่ม8,055.257,001.0013.1 %ไม่ผ่าน397.3276.0080.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 14,754.65699.4485.3 %ผ่าน457.6749.4089.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 26,017.242,971.0050.6 %ผ่าน682.5750.5092.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประเวศ7,246.591,436.0080.2 %ผ่าน439.9676.0082.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 16,616.912,854.0056.9 %ผ่าน243.9413.5894.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน327.110.9599.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาไทไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน354.8943.3787.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระโขนง6,112.755,660.107.4 %ไม่ผ่าน300.4595.0068.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน215.5037.1982.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 24,827.931,522.8468.5 %ผ่าน197.9124.4587.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาษีเจริญ4,817.121,387.0071.2 %ผ่าน319.2738.0088.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามีนบุรีไม่ครบ4,664.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ95.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายานนาวาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน396.9270.5982.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 15,687.902,125.0062.6 %ผ่าน331.102.8599.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 24,443.33780.0082.4 %ผ่าน311.8647.7984.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษฏร์บูรณะไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน370.0328.5092.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดกระบัง4,890.084,189.8414.3 %ไม่ผ่าน330.50142.5056.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดพร้าว5,770.031,321.0077.1 %ผ่าน399.34108.6072.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทองหลางไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน442.6438.0091.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนา7,511.674,648.0038.1 %ผ่าน374.1676.0079.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนหลวง6,024.503,236.0046.3 %ผ่าน401.4676.0081.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัมพันธวงศ์4,968.022,109.0057.5 %ผ่าน347.1338.0089.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสาทร6,699.422,997.9255.3 %ผ่าน487.8238.0092.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแขม6,132.422,200.0064.1 %ผ่าน440.9195.0078.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจอก5,042.941,788.0064.5 %ผ่าน365.6795.0074.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลักสี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน431.7535.2991.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 17,687.522,644.0065.6 %ผ่าน373.8685.5077.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 29,998.965,738.8442.6 %ผ่าน313.7276.0075.8 %ผ่าน
รวม 1,268,044 1,082,175 14.66 % ไม่ผ่าน 158,298 15,625 90.13 % ผ่าน