สรุปผลประเมิน กรมศุลกากร เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมศุลกากร463,802.75534,969.00-15.3 %ไม่ผ่าน16,666.959,096.2745.4 %ผ่าน
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
รวม 463,803 534,969 -15.34 % ไม่ผ่าน 16,667 9,096 45.42 % ผ่าน