สรุปผลประเมิน สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 88,078.0021,001.9676.2 %ผ่าน5,310.90366.7793.1 %ผ่าน
รวม 88,078 21,002 76.16 % ผ่าน 5,311 367 93.09 % ผ่าน