สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 90,019.4410,249.0088.6 %ผ่าน5,245.24311.5494.1 %ผ่าน
รวม 90,019 10,249 88.61 % ผ่าน 5,245 312 94.06 % ผ่าน