สรุปผลประเมิน สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ120,493.2882,657.9631.4 %ผ่าน5,501.621,097.4080.1 %ผ่าน
รวม 120,493 82,658 31.40 % ผ่าน 5,502 1,097 80.05 % ผ่าน