สรุปผลประเมิน กรมการกงสุล เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการกงสุล 142,288.38159,000.00-11.7 %ไม่ผ่าน5,367.18ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 142,288 159,000 -11.74 % ไม่ผ่าน 0 0 0.00 % รายงานไม่ครบ