สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 361,052.3462,753.0082.6 %ผ่าน6,020.65508.0091.6 %ผ่าน
รวม 361,052 62,753 82.62 % ผ่าน 6,021 508 91.56 % ผ่าน