สรุปผลประเมิน กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ116,427.4234,000.0070.8 %ผ่าน4,957.58220.6695.5 %ผ่าน
รวม 116,427 34,000 70.80 % ผ่าน 4,958 221 95.55 % ผ่าน