สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา114,085.6858,123.0049.1 %ผ่าน5,379.681,042.3380.6 %ผ่าน
รวม 114,086 58,123 49.05 % ผ่าน 5,380 1,042 80.62 % ผ่าน