สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน285,427.16178,000.0037.6 %ผ่าน6,549.06983.4985.0 %ผ่าน
รวม 285,427 178,000 37.64 % ผ่าน 6,549 983 84.98 % ผ่าน