สรุปผลประเมิน กรมพลศึกษา เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมพลศึกษา455,697.91329,825.0027.6 %ผ่าน5,579.79503.3691.0 %ผ่าน
รวม 455,698 329,825 27.62 % ผ่าน 5,580 503 90.98 % ผ่าน