สรุปผลประเมิน กรมการท่องเที่ยว เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการท่องเที่ยว105,882.5929,000.0072.6 %ผ่าน5,861.19782.7886.6 %ผ่าน
รวม 105,883 29,000 72.61 % ผ่าน 5,861 783 86.64 % ผ่าน