สรุปผลประเมิน กรมการข้าว เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการข้าว172,084.1987,248.0049.3 %ผ่าน6,549.06975.9985.1 %ผ่าน
รวม 172,084 87,248 49.30 % ผ่าน 6,549 976 85.10 % ผ่าน