สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ180,356.88156,800.0013.1 %ไม่ผ่าน8,331.26745.9891.0 %ผ่าน
นิคมร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์8,904.601,316.0085.2 %ผ่าน793.11348.2456.1 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี2,616.231,654.0036.8 %ผ่าน721.55235.0567.4 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง2,218.232,037.058.2 %ไม่ผ่าน8,102.31570.0093.0 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์2,383.06753.0068.4 %ผ่าน493.54226.6354.1 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี9,949.876,058.3439.1 %ผ่าน783.2662.1592.1 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่3,361.14465.6086.1 %ผ่าน1,150.38298.5074.1 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น2,954.252,709.558.3 %ไม่ผ่าน840.65351.3358.2 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว2,818.601,145.0059.4 %ผ่าน710.38173.5275.6 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง3,456.851,119.0067.6 %ผ่าน474.22117.8075.2 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร2,396.841,623.0632.3 %ผ่าน454.39213.1253.1 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี3,091.312,060.0033.4 %ผ่าน530.46338.2036.2 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,811.871,987.0070.8 %ผ่าน768.18264.2165.6 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง3,099.781,621.0047.7 %ผ่าน475.02413.7812.9 %ไม่ผ่าน
นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี2,662.801,089.0059.1 %ผ่าน678.01267.2560.6 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี2,405.242,307.004.1 %ไม่ผ่าน744.73213.7871.3 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์3,883.321,429.0063.2 %ผ่าน906.05563.0937.9 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา4,017.691,917.0052.3 %ผ่าน692.74309.8355.3 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร6,252.611,444.0076.9 %ผ่าน624.53321.5148.5 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก4,194.052,995.5428.6 %ผ่าน1,389.85284.0479.6 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา3,265.241,464.0155.2 %ผ่าน934.54264.2571.7 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา2,841.45722.9574.6 %ผ่าน600.82331.5944.8 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 2,340.381,159.0050.5 %ผ่าน539.15269.2550.1 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก2,788.011,293.1053.6 %ผ่าน509.91400.3521.5 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา2,710.211,347.0050.3 %ผ่าน834.75464.0644.4 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์2,508.152,573.00-2.6 %ไม่ผ่าน722.96177.9475.4 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง2,926.531,239.7957.6 %ผ่าน666.18328.6550.7 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี2,967.48813.0072.6 %ผ่าน675.37125.6981.4 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี2,566.80690.0073.1 %ผ่าน422.40218.5048.3 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา3,296.363,824.76-16.0 %ไม่ผ่าน752.88433.5042.4 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล3,199.224,719.18-47.5 %ไม่ผ่าน685.42243.9764.4 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา2,722.331,196.0056.1 %ผ่าน534.79358.5033.0 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 3,162.18750.0076.3 %ผ่าน529.53368.3030.4 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา3,874.382,459.0036.5 %ผ่าน820.33240.1670.7 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี3,453.191,404.0059.3 %ผ่าน539.95419.7922.3 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี2,461.511,040.0057.7 %ผ่าน424.6691.0178.6 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา2,688.692,103.0021.8 %ผ่าน2,418.47339.6086.0 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ 2,752.332,812.00-2.2 %ไม่ผ่าน804.010.9599.9 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร693.721,304.00-88.0 %ไม่ผ่าน626.60159.5574.5 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์2,513.11803.0068.0 %ผ่าน486.55239.4350.8 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ 13,478.322,178.8183.8 %ผ่าน780.17519.3033.4 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส2,839.951,561.0045.0 %ผ่าน635.19242.5161.8 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส2,931.53767.0073.8 %ผ่าน898.94289.7567.8 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 2,224.762,458.40-10.5 %ไม่ผ่าน479.19226.4452.7 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี3,775.801,818.1951.8 %ผ่าน1,218.00237.5080.5 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร2,589.841,585.6038.8 %ผ่าน794.69214.4073.0 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย3,723.611,762.1052.7 %ผ่าน1,612.28807.5049.9 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่5,661.335,336.195.7 %ไม่ผ่าน2,347.40841.7064.1 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก2,913.972,657.998.8 %ไม่ผ่าน977.31355.7963.6 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน2,835.561,489.5047.5 %ผ่าน669.47334.0750.1 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา2,295.16476.0079.3 %ผ่าน673.61252.7062.5 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก3,048.341,101.5063.9 %ผ่าน765.24333.1556.5 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี2,712.35795.5070.7 %ผ่าน568.0910.3798.2 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์2,254.821,338.0040.7 %ผ่าน571.85361.1036.9 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่3,424.19509.0085.1 %ผ่าน613.89306.2550.1 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,173.921,141.0064.1 %ผ่าน1,635.35716.7356.2 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี3,051.621,703.8444.2 %ผ่าน450.78141.2268.7 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง2,640.532,207.0016.4 %ไม่ผ่าน1,041.50203.3080.5 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน2,350.141,201.0048.9 %ผ่าน506.28243.5351.9 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี2,959.48838.0071.7 %ผ่าน377.36112.9170.1 %ผ่าน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก 15,328.167,698.0049.8 %ผ่าน1,964.35291.0585.2 %ผ่าน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี25,333.6621,961.0213.3 %ไม่ผ่าน1,497.91365.5375.6 %ผ่าน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง 27,674.2914,362.7948.1 %ผ่าน2,289.99472.0079.4 %ผ่าน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี17,612.979,726.0044.8 %ผ่าน941.62717.3923.8 %ผ่าน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา 12,210.027,740.2036.6 %ผ่าน3,318.82190.0094.3 %ผ่าน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์18,590.6412,875.0030.7 %ผ่าน2,143.84537.8374.9 %ผ่าน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ 6,769.955,707.0015.7 %ไม่ผ่าน2,594.18384.5185.2 %ผ่าน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช18,824.0013,219.4929.8 %ผ่าน3,094.70601.7180.6 %ผ่าน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง 14,531.7816,988.53-16.9 %ไม่ผ่าน2,673.98589.0078.0 %ผ่าน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน7,661.125,855.4223.6 %ผ่าน3,542.68358.7789.9 %ผ่าน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี 19,668.1611,518.4641.4 %ผ่าน1,430.04253.2282.3 %ผ่าน
รวม 568,656 386,824 31.98 % ผ่าน 87,303 23,304 73.31 % ผ่าน