สรุปผลประเมิน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ205,754.09137,340.0033.3 %ผ่าน6,608.461,050.2184.1 %ผ่าน
รวม 205,754 137,340 33.25 % ผ่าน 6,608 1,050 84.11 % ผ่าน